Partners

Volg ons

Welkom bij Stichting Erkend Groen

Stichting Erkend Groen is een onafhankelijke partij die, basis van haar kennis en kunde, een bijdrage levert aan de Kwaliteitsverbetering en Arbo- en Milieuzorg van bedrijven werkzaam in de bos-, natuur-, en landschapssector en de groenvoorziening.

Stichting Erkend Groen
Heksenweg 1
7451 JR  HOLTEN


**Nieuws**

Stichting Erkend Groen voert audits uit voor het KOMO-keurmerk voor speeltoestellen van SKH.

Nadat Corné Smits van 2007 tot 2009 voor SKH audits had uitgevoerd voor het KOMO-keurmerk voor speeltoestellen van SKH, heeft SKH Stichting Erkend Groen benaderd met de vraag of Corné wederom een aantal van deze controles zou kunenn uitvoeren.

Sinds eind juni 2016 voert Corné een aantal audits uit voor het KOMO-keurmerk voor speeltoestellen. Ook in 2017 worden weer een aantal audits uitgevoerd.


Stichting Erkend Groen goedgekeurde CI voor Erkenningsregeling Bosaannemers

Per 2015 is Stichting Erkend Groen goedgekeurd als controlerende instelling (CI)
voor de Erkenningsregeling Bosaannemers (ErBo) van de Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur- en Landschapswerk (SKBNL).

Indien U gebruik wilt maken van de controlediensten voor de ErBo door Stichting Erkend Groen, kunt U contact opnemen met Corné Smits op telefoonnummer 06-51282616.