Partners

Volg ons

Arbo en vrijwilligerswerk

In opdracht van Stichting Landschapsbeheer Nederland heeft Stichting Erkend Groen de  handleiding "Arbo in het Nederlandse Landschap; veilig vrijwilligerswerk in natuur en landschap" samengesteld.
Jaarlijks zijn een kleine 30.000 vrijwilligers betrokken bij het onderhoud en beheer van landschapselementen en natuurterreinen. Dit werk wordt vaak voorbereid en gecoördineerd door de vrijwiligers zelf, in samenspraak met de eigenaar of beheerder van het stukje landschap. Provinciale Stichtingen voor natuur en landschapsbeheer ondersteunen de vrijwilligersgroepen in hun werk. Deze handleiding is daar een voorbeeld van.

Volgens de Arbowet hebben de coördinatoren van vrijwilligersgroepen een belangrijke rol bij het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden en de veiligheid op de werkplek. 

Deze handleiding geeft coördinatoren van vrijwilligersgroepen een handreiking bij het organiseren van een 'veilige' werkdag. 
De eerste stap hierin is het uitvoeren van een risico-inventarisatie om de gezondheids- en veiligheidsrisico's in kaart te brengen. Vragenlijsten voor deze inventarisatie zijn te vinden in de handleiding. Daarnaast zijn voor verschillende werkzaamheden Taak Risico Analyses (TRA's) gemaakt.
De tweede stap is het maken van een Arboplan, waarin de maatregelen genoemd worden die de werkdag veiliger kan maken. Zo is bijvoorbeeld een lijst met aanbevolen en verplichte Persoonlijke Berschermings Middelen (PBM) opgenomen.

Naast de handleiding voor coördinatoren is er ook een zakgidsje, dat bedoeld is voor alle vrijwilligers werkzaam in landschaps- en natuurbeheer. Beide publicaties zijn te bestellen bij Stichting Landschapsbeheer Nederland, Postbus 9756, 3506 GT Utrecht.