Partners

Volg ons

Arbo, milieu en veiligheid

Anno 2015 staat de zorg voor arbo, milieu en veiligheid bij de hedendaagse bedrijfsvoering voorop.
De arbowet, de arbocatalogus en de sectorale afspraken bieden hiervoor de mogelijkheden om deze zorg adequaat te borgen.

Hulpmiddelen hiervoor zijn o.a.:

  • Risicoinventarisatie en evaluatie (RIE)
  • Plan van Aanpak (PvA)
  • Arbohandboek
  • Arboinfobladen
  • VCA systematiek

Stichting Erkend Groen kan deze hulpmiddelen in uw bedrijfsvoering implementeren.