Partners

Volg ons

Arbo-handboek voor veilig boswerk

De Nederlandse overheid geeft met de Arbowetgeving de vereisten voor goede arbeidsomstandigheden in bedrijven aan. Werkgevers en werknemers hebben samen de verantwoordelijkheid om aan deze wettelijk vereisten te voldoen en ongevallen op de werkvloer te voorkomen. Hiertoe moet een arbo-zorgsysteem opgezet en in stand gehouden worden.     

De Arbowet is een algemene wet, die geldt voor alle werkvelden.  In opdracht van het Bosschap heeft Stichting Erkend Groen samen met de commissie arbeidsomstandigheden het handboek "Arbeidsomstandigheden voor Boswerk" samengesteld. 

Doel van dit handboek is om bedrijven werkzaam in de bosbouw richtlijnen te geven voor het opzetten en instandhouden van een goed arbozorgsysteem.

De handleiding geeft een uitleg van de Arbowet met de rechten en plichten van werkgevers en werknemers en vertaalt de wettelijke eisen naar de realiteit van het boswerk. Het geeft aan wat, waarom en hoe de werkgever de arbozorg binnen het bedrijf moet regelen.

Opdrachtgevers eisen steeds vaker van hun (onder)aannemers en/of leveranciers dat ze aantoonbaar beschikken over een goed werkend arbozorgsysteem. Deze eis is gedeeltelijk ingegeven door de Wet Ketenaansprakelijkheid. In de Veiligheidschecklist Aannemers (VCA) staan de eisen waaraan (onder)aannemers en toeleveranciers moeten voldoen. Het Arbohandboek voor veilig boswerk gaat dan ook uitvoerig in op deze VCA en de mogelijkheden tot certificering van dit zorgsysteem.