Partners

Volg ons

Stichting Erkend Groen heeft in het verleden in opdracht van de Commissie Arbeidsomstandigheden van het Bosschap de arbo-infobladen samengesteld. Er zijn destijds 50 arbo-informatiebladen gemaakt.

De reeks Arbo-informatiebladen voor de bosbouw geven werkgevers in de Nederlandse bosbouw (met name bosaannemers) en hun personeel informatie over "veilig en gezond boswerk". Volgens de Arbowet zijn werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkplek. De reeks is bedoeld als een advies aan de praktijk.

De infobladen geven praktische informatie over mogelijke risico's in boswerk en wat hieraan gedaan kan worden per werksoort. Dit heeft betrekking op het gebruik van gereedschappen en machines, de organisatie van het werk, de inrichting van de werkplek en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Stichting Erkend Groen heeft in 2010 10 "oude" arboinfobladen herschreven. Deze zijn in de loop van 2010 aan de lijst toegevoegd. De arbo-infobladen zijn helaas niet meer te bestellen.

De VBNE is op dit moment (2015-2016) bezig met een nieuwe serie arbo-infobladen. Voor meer informatie klik op de volgende link http://www.vbne.nl/thema/veilig-en-gezond-werken

Stichting Erkend Groen schrijft nu (2017) een arboinfoblad over de gevaren van (overmatig) dood hout in het bos. Want veiligheid is een vrantwoordelijkheid voor opdrachtgever én aannemer!