Partners

Volg ons

CD-ROM certificering Suriname

In het kader van het project "FSC-certificering in Suriname" is de cd-rom "Duurzaam bosgebruik in beeld; richtingen en suggesties voor de Surinaamse bosbouwindustrie" geproduceerd.  De cd-rom is tot stand gekomen in samenwerking met Platform Houtsector Suriname en werd financieel mogelijk gemaakt Stichting Doen.

De cd-rom is een digitale handleiding voor bos- en houtcertificering in Suriname en heeft tot doel om het beginnende veranderingsproces richting duurzaam bosbeheer in Suriname te ondersteunen.

De cd-rom bevat zowel bewustwordingsmateriaal (diapresentatie en video) als uitgebreide achtergrondinformatie over de huidige wet- en regelgeving, de principes van duurzaam bosbeheer en de te nemen stappen om tot internationale erkenning te komen.
De cd-rom is in Suriname aan de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen en het bedrijfsleven aangeboden tijdens een goedbezochte Houtsector bijeenkomst. Studenten van de Universiteit in Paramaribo hebben vervolgens bedrijven bezocht om het gebruik van de cd-rom te stimuleren. De cd-rom wordt in Suriname zeer gewaardeerd, mede doordat veel documenten en beeldmateriaal samengebracht zijn in één naslagwerk.

De cd-rom kan ook ingezet worden in het Surinaamse onderwijs. Een docentenhandleiding geeft hiervoor mogelijkheden en werkvormen.

Cd-rom en docentenhandleiding zijn helaas niet meer te bestellen.