Partners

Volg ons

FSC en PEFC

Opbrengsten uit het bos en houtproducten bieden gebruikers (overheden, dorpsgemeenschappen etc.) verschillende ontwikkelingsmogelijkheden. De opbrengsten dragen zowel bij aan de nationale economie als aan een duurzame ontwikkeling van de lokale bosbouwindustrie zelf.

Duurzame ontwikkeling betreft allereerst het ecologisch verantwoord omgaan met de grondstoffen, bos en hout. Door bossen verantwoord te beheren/exploïteren is voor de lange termijn continuïteit gewaarborgd. 

Bosgebruik dient economisch haalbaar te zijn. Kosten en investeringen van beheer en exploitatie dienen terugverdiend te worden met de verkoop van hout en andere bosproducten.

Bosgebruik hoort ook sociaal rechtvaardig te zijn. Mensen werkzaam in de bosbouw of anderzinds verbonden met het bos dienen profijt te hebben van de opbrengsten daarvan.

Samen komen deze drie principes van duurzaamheid overeen met de 3 P's van maatschappelijk verantwoord ondernemen: Planet-Profit-People. Deze principes zijn uitgewerkt en geconcretiseerd onder andere in de FSC en/of PEFC standaarden.

Anno 2015 wordt in toenemende mate aan organisaties, die diensten en/of
producten vermarkten uit bos, de eis gesteld dat zij adequate invulling geven
aan de drie P's, zoals verwoord in de FSC en/of PEFC standaarden.


Concreet komt het er op neer dat deze organisaties dienen te beschikken over een FSC en/of PEFC certificaat.

Onze gekwalificeerde Lead Auditors FSC Chain of Custody (CoC) Reinier Engbers en Corné Smits kunnen u daarmee van dienst zijn.Stichting Erkend Groen kan u hierbij ontzorgen waardoor deze certificaten voor u binnen handbereik liggen.