Partners

Volg ons

Reinier Engbers en Corné Smits zijn in janauri 2019 gekwalificeerd als Lead Auditor FSC CoC (Chain of Custody)

Met deze kwalificaties zijn wij in staat uw organisatie te auditen conform de relevante standaarden waardoor het tot de mogelijkheden behoord uw organisatie de status te verschaffen als FSC CoC gecertificeeerd.


Reinier Engbers en Corné Smits zijn in maart 2018 gekwalificeerd als Lead Auditor ISO 9001:2015

Hierdoor kunt u bij Stichting Erkend Groen terecht voor Third party (externe) auditing in het kader van de ISO Standaard 9001:2015 voor kwaliteitsmanagement.


Stichting Erkend Groen goedgekeurde CI voor Erkenningsregeling Bosaannemers

Per 2015 is Stichting Erkend Groen goedgekeurd als controlerende instelling (CI) voor de Erkenningsregeling Bosaannemers (ErBo) van de Stichting Kwaliteit Bos-, Natuur- en Landschapswerk (SKBNL). 

Indien U gebruik wilt maken van de controlediensten voor de ErBo door Stichting Erkend Groen, kunt U contact opnemen met Corné Smits op telefoonnummer 06-51282616.


Training HGA+

Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid plus

Op verzoek van onze cliënten introduceert Stichting Erkend Groen de training HGA+ (Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid plus).
De duur van deze HGA+ training is drie (3) dagdelen en kan in-company worden verzorgd.
Tijdens de cursus worden de volgende onderdelen, in theorie en de praktijk, behandeld en beoefend:

het kunnen oproepen van spoedeisende hulp naar de plek van het ongeval,

 • het kunnen verlenen van spoedeisende hulp,
 • het adequaat handelen bij een beginnende brand,
 • communicatie en ontruiming.

Op verzoek kan extra aandacht worden besteedt aan (de preventie van) de ziekte van Lyme.
Hierbij wordt ondermeer ingegaan op de navolgende punten:

 • risico-analyse (wanneer risico, welke mate van risico, onder welke omstandigheden risico) en risico-management (welke maatregelen zijn te nemen om het risico te minimaliseren);
 • welke taken en verantwoordelijkheden heeft de werkgever en de werknemer (opdrachtgever / opdrachtnemer) inzake de preventie van de ziekte van Lyme;
 • symptomen (klachten) van de besmetting en hoe te handelen;
 • gevolgen van niet adequate behandeling van de besmetting.

Het derde dagdeel bestaat uit de onderwerpen reanimatie en AED.
Na afloop van dit onderdeel  kan men:

 • een slachtoffer in veiligheid brengen,
 • de toestand van het slachtoffer beoordelen,
 • reanimeren,
 • een AED gebruiken,
 • een bewusteloos slachtoffer in de stabiele zijligging leggen.

Na afloop van de training wordt de deelnemer het certificaat HGA+ ter hand gesteld.