Partners

Volg ons

Organisatie

Stichting Erkend Groen is een onafhankelijke partij die, op basis van haar kennis en kunde, een bijdrage levert aan de Kwaliteitsverbetering en Arbo- en Milieuzorg van bedrijven werkzaam in de bos-, natuur-, en landschapssector en de groenvoorziening.

Stichting Erkend Groen onderstreept de drie principes van Duurzaam Ondernemen (Planet-Profit-People). Deze principes komen overeen met een KAM-brede oriëntatie:

  Kwaliteit (perfection) leidt tot profit.
  Arbo richt zich op het welzijn van de bedrijfsmedewerkers (people).
  Milieuzorg komt overeen met het ecologisch verantwoord gebruik van grondstoffen en het terugdringen van milieuschade (planet).

   Stichting Erkend Groen geeft gestalte aan deze visie door:

   • Wet- en regelgeving op het gebied van Arbozorg en Milieuregels te vertalen in heldere richtlijnen, meetbare doelen en praktische hulpmiddelen.
   • Opleidingen en cursussen te ontwikkelen en te verzorgen.
   • Voorlichting te geven aan bedrijvenorganisaties en overheden.
   • Bedrijven te adviseren op het gebied van Arbozorg, Duurzaam Ondernemen en Duurzaam Bosgebruik.
   • Verbeteringen in de bedrijfsvoering te borgen door het introduceren van erkenningsregelingen en certificaten (o.a. ErBo, VCA, PEFC en FSC).


   Stichting Erkend Groen heeft een uitgebreide kennis van de groene bedrijfstakken en staat voor een procesmatige benadering, transparantie, heldere communicatie en dienstbaarheid!