Partners

Volg ons

Arbo, milieu en veiligheid

In de hedendaagse bedrijfsvoering staan Arbo, Milieu en Veiligheid voorop.
Het is daarom van het grootste belang dat organisaties op de hoogte zijn van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op dit vlak.
De arbowet, vertaalt in de arbocatalogus bos en natuur, staat hierbij centraal.

Hulpmiddelen hierbij zijn o.a.:

  • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
  • Plan van Aanpak (PvA)
  • Arboinfobladen
  • Arbohandboek
  • VCA-systematiek

Stichting Erkend Groen kan u bijstaan in het opstellen en implementeren van deze hulpmiddelen in uw organisatie zodat u de Zorgplicht in het kader van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) optimaal kunt borgen.