Partners

Volg ons

Cursus VCA - VOL

VCA gecertificeerde bedrijven moeten -aantoonbaar- aan een groot aantal eisen voldoen op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). 
Een aantal hiervan heeft betrekking op de opleiding van personeel.


Zo is het ondermeer verplicht dat alle operationeel leidinggevenden boven het niveau van meewerkend voorman en ZZP-ers in het bezit moeten zijn van het diploma "Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden" (VCA-VOL).


De cursus geeft inzicht in VGM-risico's die worden veroorzaakt door eigen handelen van zowel leidinggevende als de overige medewerkers.

De cursist kent de procedures en organisatie binnen het bedrijf om de VGM-risico's te beheersen en/of te reduceren tot een aanvaardbaar niveau.
Voor meer informatie over de cursus, het aantal mogelijke deelnemers, de prijs per deelnemer en de cursuslocatie kunt u contact opnemen via ons contactformulier.